Senarai Buku
Tutup

Perjanjian Lama

Perjanjian Baru

Sumber Alkitabiah

Allah: Dewa Bulan atau Pencipta Bulan?

Menyingkap Arus Propaganda Kelompok Anti Nama Allah | Teori Robert Morey menolak Istilah “Allah” Mengelirukan

  • admin@borneosabda.org
Pro Nama Yahweh a.k.a Anti Nama Allah

Perkembangan Gerakan Pro Nama Yahweh di Nusantara dan Malaysia

  • admin@borneosabda.org
Antara Pentakdisan dan Pentahbisan

Penjelasan tentang erti perkataan pentakdisan dan pentahbisan dalam Alkitab Versi Borneo

  • admin@borneosabda.org
Common Problems and Errors of Translation into Bahasa Malaysia

Common Problems and Errors Translating into Bahasa Malaysia

  • admin@borneosabda.org
1 Korintus 4:7

1 Corinthians 4:7

  • admin@borneosabda.org
KESUKARAN DALAM PENERJEMAHAN ROMA 9:5

Penerjemahan Roma 9:5 | Translation of Romans 9:5

  • admin@borneosabda.org
Bapa, Putera dan Roh Suci - Monoteisme atau Politeisme?

Bapa, Putera dan Roh Suci - Monoteisme dan Politeisme? Father, Son and Holy Spirit - Is Christianity Polytheistic?

  • admin@borneosabda.org