Senarai Buku
Tutup

Perjanjian Lama

Perjanjian Baru

Kamus Perincian

Yunani

Sejak zaman Aleksander pada abad ke-4 SM (Nama Lain: Iskandar Dzulkarnain Agung) kebudayaan dan bahasa Yunani sangat meluas di daerah sekitar Laut Tengah. Dalam bahasa itulah Kitab Suci Injil ditulis. Orang Israel di luar Palestin juga menggunakan bahasa Yunani (Kis 6:1). Istilah 'Yunani' sering digunakan untuk membawa maksud bangsa-bangsa yang bukan daripada bani Israel (Kis 21:28; 1Kor 12:13; Gal 3:28).