Senarai Buku
Tutup

Perjanjian Lama

Perjanjian Baru

Jadual Ukuran

Ukuran Berat

Unit Akitab

Unit Matrik

gera 0.57 gram Yeh 45:12
beka 10 gera 5.7 gram Kel 38:26
syikal 2 beka 11.4 gram Kel 30:23
mina 50 syikal 570 gram Ezr 2:69
talenta 60 mina 34 kg Ezr 8:26

Ukuran Panjang

Unit Akitab

Unit Matrik

jari 1.85 cm Yer 52:21
telapak tangan 4 jari 7.4 cm Kel 25:25
jengkal 3 telapak tangan 22.25 cm Kel 28:16
hasta 2jengkal 44.5 / 51.8cm Yeh 40:5
depa 1.829 m Kis 27:28
tongkat 6 hasta 3.1m Yeh 40:5

Sukatan Cecair

Unit Akitab

Unit Matrik

1 log 0.31 liter Im 14:10
1 kab 4 log 1.2 liter 2Raj 6:25
1 hin 12 log 3.7 liter Bil 15:4
1 bat / 1 efa 6 hin 22 liter Yes 5:10
1 homer / 1 kor 10 bat 220 liter Yeh 45:11

Sukatan Kering

Unit Akitab

Unit Matrik

1 kab 1/18 efa 1.2 liter 2Raj 6:25
1 omer 1/10 efa 2.2 liter Kel 16:36
1 sukat 1/3 efa 7.3 liter 2Raj 7:1
1 efa 22 liter Im 14:10
1 homer 10 efa 220 liter Yeh 45:11