Senarai Buku
Tutup

Perjanjian Lama

Perjanjian Baru

Kamus Perincian

Yohanes

1) Anak Imam Zakharia dan Ashba (Luk 1). Dia melaksanakan pembaptisan sebagai tanda pertaubatan dan pengampunan dosa (Luk 3:3). Dialah perintis jalan bagi Yesus Kristus "yang akan membaptiskan dengan Roh Allah dan dengan api" (Luk 3:16).

2) Salah seorang murid atau sahabat akrab Yesus (Mat 10:2), yang kemudian diberikan tugas sebagai rasul Allah kerana wahyu Allah diturunkan kepadanya. Misalnya, sebahagian daripada wahyu Allah itu diterimanya di Pulau Patmos, lalu ditulisnya dalam Kitab Wahyu.