Senarai Buku
Tutup

Perjanjian Lama

Perjanjian Baru

Kamus Perincian

Urim dan Tumim

Ertinya 'cahaya' dan 'kesempurnaan.' Dua batu yang disimpan pada penutup dada pakaian imam. Kedua-duanya digunakan untuk mencari petunjuk Allah dalam sesuatu persoalan (Kel 28:30; Bil 27:21).