Senarai Buku
Tutup

Perjanjian Lama

Perjanjian Baru

Kamus Perincian

Tua-tua

Segolongan orang yang dituakan, dihormati, dan berpengaruh di tengah-tengah masyarakat suatu bangsa (Kej 50:7; Bil 22:7). Dalam masyarakat Israel, para tua-tua menjadi pemimpin dan wakil rakyat (Kel 3:16,18; 24:9-11). Suatu dewan yang terdiri atas 70 orang tua-tua "turut menanggung beban bangsa" bersama dengan Musa (Bil 11:16-17).