Senarai Buku
Tutup

Perjanjian Lama

Perjanjian Baru

Kamus Perincian

Taurat (Kitab Suci)

Hukum-hukum Allah yang dinyatakan kepada Musa dan kemudian ditulis dalam sebuah kitab (Ul 1:5; 31:24). Pada mulanya istilah Taurat merujuk kepada lima kitab Musa (Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan), namun dalam perkembangannya meliputi pula kitab nabi-nabi yang lain.