Senarai Buku
Tutup

Perjanjian Lama

Perjanjian Baru

Kamus Perincian

Taman Eden

Taman di Eden yang diciptakan Allah sebagai tempat kesenangan dan damai. Nama lainnya ialah Taman Firdaus. Adam dan Hawa, pasangan manusia pertama, ditempatkan Allah di Taman Eden untuk mengelolanya (Kej 2:8, 15). Kerana melanggar perintah Allah, kedua-duanya diusir dari sana dan malaikat kerubin ditugaskan Allah untuk menjaga jalan masuk ke sana (Kej 3:23-24).