Senarai Buku
Tutup

Perjanjian Lama

Perjanjian Baru

Kamus Perincian

Tabut

Peti daripada kayu penaga yang memuat dua loh batu bertuliskan sepuluh hukum Allah (Kel 5:10-16). Peti ini melambangkan hadirat Allah di tengah-tengah umat-Nya, kerana Allah berfirman kepada Musa dari atas bahagian penutupnya (Bil 7:89).