Senarai Buku
Tutup

Perjanjian Lama

Perjanjian Baru

Kamus Perincian

Tabii Manusia

Perkataan metafora yang menyatakan sifat manusia sebagai makhluk lemah serta berdosa. Hakikat kemanusiaan yang tidak rohani dan bukan daripada Allah. Orang yang tidak memiliki akal budi dan kerinduan akan hal-hal rohani, hanya dapat mencari kepuasan nafsu jasmaniah atau dikuasai oleh pengertian keliru tentang Allah dan dunia (Kej 6:3; Rm 8:3-13; Ef 2:3; 1Yoh 2:16).

Perkataan metafora lain yang setara ialah 'daging'.