Senarai Buku
Tutup

Perjanjian Lama

Perjanjian Baru

Kamus Perincian

Syikal

Ukuran timbangan (Yeh 45:12; Kel 30:13). Dalam PB, digunakan sebagai ukuran wang dan sama erti dengan keping wang perak (Mat 26:15).