Senarai Buku
Tutup

Perjanjian Lama

Perjanjian Baru

Kamus Perincian

Sion

Sebuah bukit di kota Yerusalem yang mula-mula direbut Daud dan diubah namanya menjadi kota Daud (2 Sam 5:7). Perkataan Sion seterusnya dihubungkaitkan dengan Bait Allah, dan kemudiannya merujuk kepada seluruh daerah itu. Akhirnya, Sion merupakan istilah lain bagi Yerusalem, sebagai kota penyelamatan pada akhir zaman serta Yerusalem yang di syurga (Ibr 12:22).