Senarai Buku
Tutup

Perjanjian Lama

Perjanjian Baru

Kamus Perincian

Saumaah

Tempat bani Israel berkumpul untuk beribadat. Selain itu, juga digunakan untuk mengajar agama dan sebagai balai pertemuan orang ramai (Mat 13:54; Luk 6:6; Kis 13:5). Juga dikenali sebagai rumah ibadat Yahudi. Lihat 'Rumah Ibadat'.