Senarai Buku
Tutup

Perjanjian Lama

Perjanjian Baru

Kamus Perincian

Sangkakala

Sangkakala (shophar dalam Bahasa Ibrani) diperbuat daripada tanduk domba jantan. Sangkakala digunakan untuk meniup bunyi amaran (Yeh 33:3,4,5,6), bunyi kemenangan (1Sam 13:3), dan bunyi untuk menakutkan musuh (Hak 7:22). Juga digunakan pada waktu raja menaiki takhta (2Sam 15:10), Hari Tuhan (Zep 1:16, Yes 27:13), Hari raya dan penyembahan. Sangkakala juga digunakan bersama dengan tiupan nafiri pada masa perayaan (2Sam 6:5, 2Taw 15:14, 1Taw 15:28, Maz 98:6).