Senarai Buku
Tutup

Perjanjian Lama

Perjanjian Baru

Kamus Perincian

Samaria

Pada zaman Yesus, Samaria ialah daerah di antara Galilea (utara) dengan Yudea (selatan). Penduduknya dibenci oleh ramai orang, khususnya bani Israel kerana perbezaan agama dan adat istiadat (Luk 10:25-37).