Senarai Buku
Tutup

Perjanjian Lama

Perjanjian Baru

Kamus Perincian

Saduki

Suatu mazhab atau golongan pemimpin agama bani Israel yang sebahagian besar terdiri daripada imam. Mereka mendasarkan pengajaran mereka pada Kitab Suci Taurat dan menolak segala adat istiadat yang ditokok tambah kemudian. Mereka tidak percaya kepada kebangkitan atau kewujudan malaikat. Golongan ini sangat terbuka kepada kebudayaan Yunani (Luk 20:27).