Senarai Buku
Tutup

Perjanjian Lama

Perjanjian Baru

Kamus Perincian

Sabat

Hari ketujuh yang dijadikan hari istirahat ( Shabbath dalam bahasa Ibrani bererti 'berhenti atau beristirahat') oleh bani Israel untuk memperingati berhentinya pekerjaan Allah menciptakan dunia setelah enam hari (Kej 2:1-3). Hari Sabat menjadi waktu ibadat berjemaah bagi bani Israel (Im 23:3).