Senarai Buku
Tutup

Perjanjian Lama

Perjanjian Baru

Kamus Perincian

Rumah ibadat

Tempat bani Israel berkumpul untuk beribadat pada hari Sabat (Sabtu). Selain itu, digunakan juga untuk mengajar agama atau digunakan sebagai balai pertemuan orang ramai (Mat 13:54; Luk 6:6; Kis 13:5). Nama lainnya ialah saumaah.