Senarai Buku
Tutup

Perjanjian Lama

Perjanjian Baru

Kamus Perincian

Roti Persembahan

Dua belas buku roti suci yang diletakkan di meja Khemah Suci sebagai lambang bahawa dua belas suku Israel sepenuhnya milik Allah. Ketika roti baru dibawa pada setiap hari Sabat, roti lama pun menjadi bahagian imam yang harus dimakan mereka di tempat suci (Kel 25:30; Im 24:5-9).