Senarai Buku
Tutup

Perjanjian Lama

Perjanjian Baru

Kamus Perincian

Roma

Ibu kota kekaisaran Roma. Pusat kekuasaan politik pada masa awal terbentuknya jemaah pengikut Yesus. Pada akhir kehidupannya, Paulus membawa Injil sampai ke kota ini, dan mungkin mati syahid akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Kaisar Nero terhadap para pengikut Yesus. Surat kepada jemaah Roma ditulis Paulus sekitar 58 TM di Korintus. Roma juga disebut Rom dalam bahasa Malaysia.