Senarai Buku
Tutup

Perjanjian Lama

Perjanjian Baru

Kamus Perincian

Pewajaran

Tindakan Allah meniadakan kesalahan dan hukuman dosa di samping memperbenar orang berdosa melalui kematian Kristus yang menebuskan. Pewajaran melalui iman merupakan ajaran penting bahawa Allah mewajarkan hanya orang yang bertaubat dan beriman kepada Yesus (Rm 4:25; Gal 2:21).

Istilah lain yang mempunyai erti yang sama ialah 'pembenaran.'