Senarai Buku
Tutup

Perjanjian Lama

Perjanjian Baru

Kamus Perincian

Persembahan Unjukan

Bahagian daripada korban perdamaian bani Israel yang diunjukkan (diangkat dengan tangan) imam di hadirat Allah untuk memuliakan Dia, dan kemudian menjadi bahagian imam (Kel 29:24-27; Im 7:20-34; 10:14-15). Persembahan hasil bumi pada Perayaan Paskah dan Hari Raya Tujuh Pekan juga merupakan persembahan unjukan (Im 23:10-20).