Senarai Buku
Tutup

Perjanjian Lama

Perjanjian Baru

Kamus Perincian

Persembahan Sepersepuluh

Sepersepuluh daripada hasil yang dipersembahkan bani Israel kepada Allah sebagai ungkapan syukur dan pengakuan bahawa Allah sahajalah yang memiliki dan mengurniakan semua itu. Sepanjang sejarah bani Israel persembahan sepersepuluh digunakan untuk perayaan syukur di tempat suci (Ul 14:22-26), menunjang kehidupan orang Lewi dan imam (Bil 18:22-26), dan bersedekah kepada orang susah atau lemah (Ul 14:28-29).