Senarai Buku
Tutup

Perjanjian Lama

Perjanjian Baru

Kamus Perincian

Persembahan Khusus

Bahagian persembahan atau korban bani Israel yang dikhususkan bagi Allah dengan memberikannya kepada imam (Kel 29:27-28; Bil 5:9). Hasil pertama barli juga merupakan persembahan khusus (Bil 15:20, 21).