Senarai Buku
Tutup

Perjanjian Lama

Perjanjian Baru

Kamus Perincian

Pernyataan Ilahi

Pesan atau nasihat Allah yang dilafazkan kepada manusia, seperti yang digunakan dalam PL. Pernyataan ilahi sering berunsur ramalan khas dan amaran mengenai perkara-perkara yang akan terjadi pada masa hadapan (Yes 13). Dalam PB, istilah bahasa Yunani dengan pengertian yang sama ialah 'firman hidup' (Kis 7:38) atau 'firman Allah' (Rm 3:2).