Senarai Buku
Tutup

Perjanjian Lama

Perjanjian Baru

Kamus Perincian

Perayaan Tujuh Minggu

Hari raya untuk mengucap syukur kepada Allah atas hasil gandum. Bani Israel menyelenggarakannya tujuh minggu setelah Perayaan Paskah dengan mempersembahkan korban dan hasil bumi pertama kepada Allah (Bil 28:26-31; Ul 16:9-12). Oleh sebab itu, perayaan ini disebut juga Perayaan Penuaian (Kel 23:16; 34:22).