Senarai Buku
Tutup

Perjanjian Lama

Perjanjian Baru

Kamus Perincian

Penyelia Jemaah

Pemimpin-pemimpin dalam jemaah yang diperakui dan bertanggungjawab khasnya untuk mengajar dan menerangkan ajaran Kitab Suci kepada para anggota jemaah dan juga dalam pelayanan doa (1Tim 3:1).