Senarai Buku
Tutup

Perjanjian Lama

Perjanjian Baru

Kamus Perincian

Penolong Jemaah

Para pemimpin dalam jemaah yang diperakui dan bertanggungjawab menguruskan kebajikan para anggota jemaah, khususnya mereka yang mempunyai keperluan (1Tim 3:8; Kis 6:1-6). Mereka juga diberi tugas seperti petugas-petugas ibadat (Fil 1:1). Nama lainnya ialah diaken.