Senarai Buku
Tutup

Perjanjian Lama

Perjanjian Baru

Kamus Perincian

Penenung

Orang yang menelah dan mengatakan apa-apa yang akan terjadi. Seorang nabi juga disebut 'penenung' kerana kadang-kadang dia menerima nubuatan daripada Allah. Penenung dan nabi sering digunakan silih ganti.