Senarai Buku
Tutup

Perjanjian Lama

Perjanjian Baru

Kamus Perincian

Pembaptisan

Dalam teks Injil aslinya, istilah Yunani baptizo bererti 'mencelup ke dalam air.' Ungkapan 'pembaptisan' difahami sebagai upacara pembasuhan yang dijalankan oleh para pengikut Yesus Kristus dan yang bererti bahawa pengikut itu bersatu dengan Yesus Kristus dalam kehidupan, kematian, dan kebangkitan-Nya (Rm 6:3-8).