Senarai Buku
Tutup

Perjanjian Lama

Perjanjian Baru

Kamus Perincian

Orang Percaya

Gelaran untuk pengikut-pengikut Yesus, iaitu orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Penyelamat mereka (Yoh 20:31).