Senarai Buku
Tutup

Perjanjian Lama

Perjanjian Baru

Kamus Perincian

Nubuat

1) Wahyu yang diterima nabi atau rasul daripada Allah untuk disampaikan kepada umat-Nya (Mat 2:5, 17-18).

2) Wahyu atau firman Allah yang mengandungi ramalan dan amaran yang akan terjadi pada masa hadapan. Perkara buruk akan menimpa umat Allah jika mereka tidak mengendahkan firman-Nya (Mat 11:20-24).