Senarai Buku
Tutup

Perjanjian Lama

Perjanjian Baru

Kamus Perincian

Nafiri

Alat muzik tiup yang digunakan dalam perayaan dan peperangan bani Israel ataupun untuk memberikan isyarat (Bil 10:1-10). Fungsinya sama dengan sangkakala.