Senarai Buku
Tutup

Perjanjian Lama

Perjanjian Baru

Kamus Perincian

Nabi

Orang yang menerima kuasa Ilahi untuk membuat mukjizat (Kel 10:1; 11:10) atau pernyataan Ilahi berupa wahyu, penglihatan, atau mimpi (Bil 12:6). Di tengah-tengah masyarakat Israel terdapat juga nabi sesat atau palsu yang mengelabui umat Allah (Ul 13:1-5; 18:20-22).