Senarai Buku
Tutup

Perjanjian Lama

Perjanjian Baru

Kamus Perincian

Musa

Nabi agung umat Allah yang telah membawa Kitab Suci Taurat dan juga hukum Taurat. Musa juga telah memimpin umat Allah keluar dari tanah Mesir dan membebaskan mereka daripada kuasa dan penganiayaan Firaun (Kel 3-12).