Senarai Buku
Tutup

Perjanjian Lama

Perjanjian Baru

Kamus Perincian

Mesias

Lihat 'Kristus'.