Senarai Buku
Tutup

Perjanjian Lama

Perjanjian Baru

Kamus Perincian

Melkisedek

Seorang raja dari Salem (Yerusalem). Namanya bererti 'raja keadilan.' Dialah imam Allah yang pernah memberkati Abraham. Zaman dahulu raja Israel disebut "imam menurut peraturan Melkisedek." Gelaran itu kemudian diberikan kepada Yesus Kristus sehingga Dia menjadi Imam yang lebih tinggi daripada Lewi atau Harun (Ibr 7:23-28).