Senarai Buku
Tutup

Perjanjian Lama

Perjanjian Baru

Kamus Perincian

Mazmur (Kitab Suci)

Kitab suci yang dikarang oleh beberapa orang hamba Allah, terutamanya Daud. Kitab Suci Mazmur secara khususnya berbicara secara langsung kepada hati manusia, kerana kitab ini berbentuk puisi yang menyentuh kesengsaraan serta kegembiraan hidup. Melalui teladan Daud, kitab ini menunjukkan kita bagaimana kita dapat mendekati Allah dengan hati nurani (Mzm 62:8, 66:18).