Senarai Buku
Tutup

Perjanjian Lama

Perjanjian Baru

Kamus Perincian

Mazbah

Tempat yang terbuat daripada tanah atau batu untuk mempersembahkan korban kepada Allah (Kej 8:20; 22:9; Kel 20:24-25). Bangsa-bangsa kafir juga mempunyai 'mazbah berhala', iaitu tempat mempersembahkan korban kepada berhala ( lihat Kel 34:13; Ul 7:5).