Senarai Buku
Tutup

Perjanjian Lama

Perjanjian Baru

Kamus Perincian

Maria

1) Hamba Allah yang dipertanggungjawabkan untuk melahirkan Yesus Kristus (Luk 1:26-38). Oleh sebab Maria masih anak dara, kelahiran Kristus ialah sesuatu keajaiban daripada Allah.

2) Maria Magdalena, iaitu Maria yang berasal dari Magdala (Magadan), salah sebuah bandar di sebelah barat Tasik Galilea (Luk 8:2; Yoh 20:1,18).