Senarai Buku
Tutup

Perjanjian Lama

Perjanjian Baru

Kamus Perincian

Malaikat TUHAN

Susuk malaikat yang sering tampil sebagai malaikat biasa (Kej 16:7-9; Bil 22:21-35), tetapi sering pula bertindak atau berbicara sebagai perwakilan Allah sendiri (Kej 16:10; 22:15-18). Malaikat berperanan untuk menyelamatkan umat Allah dan menyandang nama Allah (Kel 23:20-23).