Senarai Buku
Tutup

Perjanjian Lama

Perjanjian Baru

Kamus Perincian

Majlis Agama

Lembaga keagamaan umat Yahudi yang tertinggi, terdiri daripada 70 orang pemimpin Yahudi, di bawah pimpinan seorang Imam Agung.