Senarai Buku
Tutup

Perjanjian Lama

Perjanjian Baru

Kamus Perincian

Lewi

Anak ketiga Yakub daripada isterinya, Lea. Keturunan Lewi dikhususkan Allah untuk menjadi pengurus dan penyelenggara ibadat di Bait Suci (Bil 3-4).