Senarai Buku
Tutup

Perjanjian Lama

Perjanjian Baru

Kamus Perincian

Kufur

Dosa kerana menyangkal atau menodai Nama Tuhan. Yesus dituduh mengkufuri Allah, kerana Dia menyebut diri-Nya Anak Allah.