Senarai Buku
Tutup

Perjanjian Lama

Perjanjian Baru

Kamus Perincian

Kota Daud

Bahagian tenggara dari Yerusalem. Bahagian itu direbut Daud daripada penduduk aslinya dan dibuatnya ibu kota Israel (2 Sam 5).