Senarai Buku
Tutup

Perjanjian Lama

Perjanjian Baru

Kamus Perincian

Korban Syukur

Korban yang dipersembahkan bani Israel untuk bersyukur kepada Allah atas pertolongan atau berkat Allah yang telah diterima (Im 7:12-15).