Senarai Buku
Tutup

Perjanjian Lama

Perjanjian Baru

Kamus Perincian

Korban Sembelihan

Istilah umum untuk korban berupa ternak yang disembelih sebelum dipersembahkan di atas mazbah kepada Allah. Tujuan persembahan korban kepada Allah adalah untuk memuliakan Dia, bersyukur kepada-Nya, dan mendapat perkenanan-Nya.