Senarai Buku
Tutup

Perjanjian Lama

Perjanjian Baru

Kamus Perincian

Korban Penghapus Dosa

Korban yang dipersembahkan bani Israel supaya kembali diperkenankan Allah setelah mereka melakukan dosa. Apabila upacaranya dijalankan sungguh-sungguh, Allah akan mengurniakan pengampunan dosa (Im 4:1-5, 13; 6:24-30).