Senarai Buku
Tutup

Perjanjian Lama

Perjanjian Baru

Kamus Perincian

Korban Nazar

Korban yang dipersembahkan bani Israel untuk bersyukur kepada Allah atas pertolongan atau berkat Allah yang diterima sebagai jawapan suatu nazar (Im 22:17-25).