Senarai Buku
Tutup

Perjanjian Lama

Perjanjian Baru

Kamus Perincian

Korban Kedamaian

Korban yang dipersembahkan bani Israel untuk bersyukur kepada Allah atas hidup yang sudah didamaikan dengan Allah (Im 3; 7:11-16). Terbahagi kepada lima jenis: korban nazar, korban syukur, korban sukarela, persembahan khusus, dan persembahan unjukan.